ADS INCASSO

Betrouwbaar, Professioneel & Doeltreffend.

Al meer dan 0 jaar staat ADS voor u klaar
ADS bestaat al sinds 1991

ADS Incasso Helpt!

Veel goederen en diensten worden tegenwoordig geleverd op krediet. Niet iedere debiteur neemt het daarbij even nauw met de betalingstermijn.

Indien de facturen te laat worden voldaan of indien betaling in het geheel achterwege blijft, kan dat de continuïteit van de leverancier in gevaar brengen. Indien betalingsherinnering en aanmaningen niet het gewenste resultaat opleveren, kan u de vordering ter incasso uit handen geven.

Uw bedrijf kan niet zonder geld.

U hebt geld nodig om uw vak uit te oefenen om;

 • eigen rekeningen te betalen.
 • werknemers te betalen.
 • te kunnen groeien.

Als iemand u geld schuldig is maar niet betaalt, is dat op zijn minst gewoonweg vervelend. Gebeurt het te vaak dan kan het zelfs nadelige gevolgen hebben voor de liquiditeit en winstgevendheid van uw bedrijf. Dan is het inmiddels irritant. Laat het daarom niet zo ver komen. Ons slagingspercentage is hoog.

Als ADS Incasso zijn wij er om u te helpen uw geld te innen.

Met respect voor de relatie zullen wij doortastend en snel uw klant benaderen om tot een oplossing te komen. Natuurlijk zullen wij u ook helpen om minder vaak lastig inbare vorderingen te krijgen. Als u de tekst uit de aanmaning zelf wilt gebruiken in uw programma dan is dat ook te doen. Wij bespreken het graag telefonisch met u.

Wij vinden dat als u een vordering heeft, die vordering gewoon netjes moet worden betaald. Het is ten slotte uw geld.

Wat zijn uw voordelen van onze sevice?

Uw voordelen:

 • Commercieel verantwoord debiteurenbeheer

 • Professionele, duidelijke en gepaste uitstraling naar uw klanten

 • Verbetering van uw liquiditeitspositie

 • Kortere gemiddelde betalingstermijn

 • Laag, beheersbaar achterstandspercentage

Prijzen / Bestellen

Incasso waarchuwings mail

€30 €25
 • Pre incasso mail.
 • Waarschuwende mail om uw incasso traject te beginnen.
 • ADS Incasso stuurt uw klant een nette mail met aankondiging tot incasso.
 • Uw klant betaalt geen kosten.
 • Geld snel ontvangen
Populair

Incasso abonnement

€450 €385
 • Onbeperkt aanleveren van incasso opdrachten
 • Onbeperkt telefonisch contact MA-VR 09:00 - 17:00 uur.
 • Elke werkdag telefonische contact behalve op zon- en feestdagen en vakantie.
 • ADS Incasso schrijft uw klant zo snel mogelijk aan.
 • De wettelijk verplichte incasso kosten en rente worden mee gevorderd.
 • Uw dossier wordt serieus behandeld, dus geen no cure no pay.
 • Opdrachtgever bepaalt of het dossier gerechtelijk behandeld moet worden.
 • Bij niet inning van Nederlandse opdracht zijn de kosten 15% van elke hoofdsom.
 • ADS Incasso behandeld Nederlandse en Belgiësche incasso-opdrachten.
 • Vele bedrijven zijn u al voorgegaan.
 • Jaarabonnement met automatische (stilzwijgende) verlenging tot aangetekende opzegging 3 maanden vooraf aan verlenging. Opzegging abonnement per telefoon, mail, brief (niet aangetekend) of anderzins uitgesloten.

Incasso waarchuwings brief

€40 €35
 • Pre incasso brief.
 • Waarschuwende brief om uw incasso traject te beginnen.
 • ADS Incasso stuurt uw klant een nette mail met aankondiging tot incasso.
 • Uw klant betaalt geen kosten.
 • Geld snel ontvangen

Blog

Wijziging competentiegrens kantonzaken ADS Incasso neemt vorderingen aan die worden behandeld door de kantonrechter. Tot 1 juli 2011 kwamen handelszaken met een belang tot 5.000 euro voor de kantonrechter. Door de wetswijziging van 1 juli 2011 is deze grens verhoogd tot 25.000 euro. Daardoor kan ADS Incasso meer vorderingen vanuit het MKB aannemen. Tot een bedrag
Verhoging griffierechten De kosten van het griffierecht bij kantongerechten zijn de laatste tijd flink gestegen. Ook wordt sinds kort onderscheid gemaakt in de hoogte van het griffierecht tussen rechtspersonen en natuurlijke personen. Uit kostentechnische overwegingen is het interessant om als natuurlijk persoon uw debiteuren te dagvaarden. ADS Incasso gaat u daarom vragen of u wilt
Betalingstermijnen zijn wettelijk vastgelegd veelal op 30 (maximaal 60) dagen. Betreft: Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgelegd. Vroeger bepaalde de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. Hoe is het nu? Business-to-business (B2B) Als u contractueel niets regelt,
Eenmanszaak meer en meer in opkomst Recordaantal bedrijfsoprichtingen in 2018 In 2018 zijn ruim 191 duizend bedrijven opgericht, voor het overgrote deel eenmansbedrijven. In 2018 zijn ook veel bedrijven (bijna 107 duizend) opgeheven, maar het saldo van oprichtingen en opheffingen is met bijna 85 duizend het hoogste na 2007. Dat meldt het CBS op basis
Telegraaf, dinsdag 22 juni 2010 Mkb ligt wakker van wanbetaler AMSTERDAM – Bijna tweederde van de ondernemers in de bouwsector zegt wakker te liggen van wanbetalers. Vooral in de bouwsector is de angst voor wanbetalers opmerkelijk hoog. Ruim 65% van ondernemers in deze sector geeft aan hier wakker van te liggen, tegenover gemiddeld 45% in

Contact

ADS Incasso
De Valk 10
7609 LS Almelo
T: 085-747041