ADS INCASSO

Betrouwbaar, Professioneel & Doeltreffend.

Al meer dan 0 jaar staat ADS voor u klaar
ADS bestaat al sinds 1991

Veilig en snel

 • SSL certificaat
 • Veilige gegevensoverdracht
 • Veilige betaling

ADS Incasso Helpt!

Uw bedrijf kan niet zonder geld. U hebt het nodig om uw vak uit te oefenen. Om uw eigen rekeningen te betalen. Om uw mensen te betalen. Om te kunnen groeien en als iemand u geld schuldig is maar niet betaalt, is dat op zijn minst gewoonweg vervelend. Gebeurt het te vaak dan kan het zelfs nadelige gevolgen hebben voor de liquiditeit en winstgevendheid van uw bedrijf. Dan is het inmiddels irritant. Laat het daarom niet zo ver komen.

Het slagingspercentage is hoog. Wij helpen u graag.

Veel goederen en diensten worden tegenwoordig geleverd op krediet. Niet iedere debiteur neemt het daarbij even nauw met de betalingstermijn.

Indien de facturen te laat worden voldaan of indien betaling in het geheel achterwege blijft, kan dat de continuïteit van de leverancier in gevaar brengen. Indien betalingsherinnering en aanmaningen niet het gewenste resultaat opleveren, kan de leverancier de vordering ter incasso uit handen geven.

Als ADS Incasso zijn wij er om u te helpen uw geld te innen. Met respect voor de relatie zullen wij doortastend en snel uw klant benaderen om tot een oplossing te komen. Natuurlijk zullen wij u ook helpen om minder vaak lastig inbare vorderingen te krijgen. Als u de tekst uit de aanmaning zelf wilt gebruiken in uw programma dan is dat ook te doen. Wij bespreken het graag telefonisch met u.

Wij vinden dat als u een vordering heeft, die vordering gewoon netjes moet worden betaald. Het is ten slotte uw geld.

Wat zijn uw voordelen van onze sevice?

Uw voordelen:

 • Commercieel verantwoord debiteurenbeheer

 • Professionele, duidelijke en gepaste uitstraling naar uw klanten

 • Verbetering van uw liquiditeitspositie

 • Kortere gemiddelde betalingstermijn

 • Laag, beheersbaar achterstandspercentage

Incasso waarchuwings mail

€30 €25
 • Pre incasso
 • Deze pre incasso methode werkt om duidelijk te maken dat u serieus bent in uw incasso traject.
 • ADS Incasso stuurt uw klant een nette mail met aankondiging tot incasso.
 • Uw klant betaalt geen kosten.
 • Een hulp om geld sneller te ontvangen.
Populair

Incasso abonnement

€450 €385
 • Onbeperkt aanleveren van incasso opdrachten
 • Onbeperkt telefonisch contact MA-VR 09:00 - 17:00 uur.
 • Jaarabonnement met automatische (stilzwijgende) verlenging tot aangetekende opzegging 3 maanden vooraf aan verlenging.
 • Opzegging abonnement per telefoon, mail, brief (niet aangetekend) of anderzins uitgesloten.
 • Elke werkdag telefonische contact behalve op zon- en feestdagen en vakantie.
 • ADS Incasso schrijft uw klant aan de wettelijk verplichte incasso kosten en rente te voldoen en start het incasso traject zo spoedig mogelijk na aanlevering.
 • Geen no cure no pay.
 • Opdrachtgever bepaalt of het dossier gerechtelijk behandeld moet worden en betaalt per dossier 15% van elke hoofdsom aan kosten aan ADS Incasso.
 • ADS Incasso werkt landelijk.
 • Vele bedrijven zijn u al voorgegaan.

Incasso waarchuwings brief

€40 €35
 • Pre incasso
 • Deze pre incasso methode werkt om duidelijk te maken dat u serieus bent in uw incasso traject.
 • ADS Incasso stuurt uw klant een nette brief met aankondiging tot incasso.
 • Uw klant betaalt geen kosten.
 • Een grote hulp om geld sneller te ontvangen.

Contact

ADS Incasso
De Valk 10
7609 LS Almelo
T: 085-747041

Blog

Wijziging competentiegrens kantonzaken ADS Incasso neemt vorderingen aan die worden behandeld door de kantonrechter. Tot 1 juli 2011 kwamen handelszaken met een belang tot 5.000 euro voor de kantonrechter. Door de wetswijziging van 1 juli 2011 is deze grens verhoogd tot 25.000 euro. Daardoor kan ADS Incasso meer vorderingen vanuit het MKB aannemen. Tot een bedrag
Verhoging griffierechten De kosten van het griffierecht bij kantongerechten zijn de laatste tijd flink gestegen. Ook wordt sinds kort onderscheid gemaakt in de hoogte van het griffierecht tussen rechtspersonen en natuurlijke personen. Uit kostentechnische overwegingen is het interessant om als natuurlijk persoon uw debiteuren te dagvaarden. ADS Incasso gaat u daarom vragen of u wilt
Betalingstermijnen zijn wettelijk vastgelegd veelal op 30 (maximaal 60) dagen. Betreft: Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgelegd. Vroeger bepaalde de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. Hoe is het nu? Business-to-business (B2B) Als u contractueel niets regelt,
Eenmanszaak meer en meer in opkomst Recordaantal bedrijfsoprichtingen in 2018 In 2018 zijn ruim 191 duizend bedrijven opgericht, voor het overgrote deel eenmansbedrijven. In 2018 zijn ook veel bedrijven (bijna 107 duizend) opgeheven, maar het saldo van oprichtingen en opheffingen is met bijna 85 duizend het hoogste na 2007. Dat meldt het CBS op basis
Telegraaf, dinsdag 22 juni 2010 Mkb ligt wakker van wanbetaler AMSTERDAM – Bijna tweederde van de ondernemers in de bouwsector zegt wakker te liggen van wanbetalers. Vooral in de bouwsector is de angst voor wanbetalers opmerkelijk hoog. Ruim 65% van ondernemers in deze sector geeft aan hier wakker van te liggen, tegenover gemiddeld 45% in