Incasso's indienen

U heeft goederen en/of diensten geleverd, desondanks blijft de factuur onbetaald liggen. Ondertussen loopt uw eigen liquiditeit gevaar. U wilt, terecht, uw geld! Wij hebben als doel uw incasso traject zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, zodat u zich kunt bezighouden met andere belangrijke zaken van het ondernemerschap. ADS Incasso zorgt er op een professionele manier voor dat u uw geld krijgt, zonder daarbij uw relatie met uw klanten te verstoren. Speciaal daarvoor hebben wij een abonnement waarbij u direct facturen kunt aanleveren zonder uitstel!

Sluit hieronder een jaarabonnement af en laat uw openstaande posten niet langer liggen! 

Populair

Incasso abonnement

€450 €385
  • Onbeperkt aanleveren van incasso opdrachten
  • Onbeperkt telefonisch contact MA-VR 09:00 - 17:00 uur.
  • Jaarabbonoment met automatiche (stilzwijgende) verlenging tot aangetekende opzegging 3 maanden vooraf aan verlenging.
  • Opzegging abonnement per telefoon, mail, brief (niet aangetekend) of anderzins uitgesloten.
  • Elke werkdag telefonische contact behalve op zon- en feestdagen en vakantie.
  • ADS Incasso schrijft uw klant aan de wettelijk verplichte incasso kosten en rente te voldoen en start het incasso traject zo spoedig mogelijk na aanlevering.
  • Geen no cure no pay.
  • Opdrachtgever bepaalt of het dossier gerechtelijk behandeld moet worden en betaalt per dossier vijftien procent van elke hoofdsom aan kosten aan ADS Incasso.
  • ADS Incasso werkt landelijk.
  • Vele bedrijven zijn u al voorgegaan.