Incasso's indienen

ADS Incasso staat voor klaar.

Onbetaalde factuur

U heeft goederen en/of diensten geleverd, desondanks blijft de factuur onbetaald liggen. Ondertussen loopt uw eigen liquiditeit gevaar.

U wilt het geld en terecht want het is uw geld!

ADS Incasso heeft als doel uw incasso traject zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, zodat u zich kunt bezighouden met andere belangrijke zaken van het ondernemerschap.

ADS Incasso zorgt er op een professionele manier voor dat u uw geld krijgt, zonder daarbij uw relatie met uw klanten te verstoren. Speciaal daarvoor hebben wij een abonnement waarbij u direct facturen kunt aanleveren zonder uitstel!

Sluit hieronder een jaarabonnement af en laat uw openstaande posten niet langer liggen! Stuur daarna per e-mail uw incasso-opdrachten aan ADS Incasso.

Incasso abonnement

450
385
 • Onbeperkt aanleveren van incasso opdrachten
 • Onbeperkt telefonisch contact MA-VR 09:00 - 17:00 uur.
 • Elke werkdag telefonische contact behalve op zon- en feestdagen en vakantie.
 • ADS Incasso schrijft uw klant zo snel mogelijk aan.
 • De wettelijk verplichte incasso kosten en rente worden mee gevorderd.
 • Uw dossier wordt serieus behandeld, dus geen no cure no pay.
 • Opdrachtgever bepaalt of het dossier gerechtelijk behandeld moet worden.
 • Bij niet inning van Nederlandse opdracht zijn de kosten 15% van elke hoofdsom.
 • ADS Incasso behandeld Nederlandse en Belgiësche incasso-opdrachten.
 • ADS Incasso behandeld Nederlandse en Belgiësche incasso-opdrachten.
 • Vele bedrijven zijn u al voorgegaan.
 • Jaarabonnement met automatische (stilzwijgende) verlenging tot aangetekende opzegging 3 maanden vooraf aan verlenging. Opzegging abonnement per telefoon, mail, brief (niet aangetekend) of anderzins uitgesloten.