Verhoging griffierechten

De kosten van het griffierecht bij kantongerechten zijn de laatste tijd flink gestegen. Ook wordt sinds kort onderscheid gemaakt in de hoogte van het griffierecht tussen rechtspersonen en natuurlijke personen. Uit kostentechnische overwegingen is het interessant om als natuurlijk persoon uw debiteuren te dagvaarden. ADS Incasso gaat u daarom vragen of u wilt dat wij voortaan uw debiteuren dagvaarden uit naam van u als natuurlijk persoon indien u een VOF heeft.

 

Verhoging kosten griffierecht

 
Op 1 november 2010 trad de Wet griffierechten in werking. Daarmee werden de griffierechten bij kantongerechten verhoogd. Vanaf 1 januari 2019 zijn de griffierechten:

 

Tarieven 2019

De tarieven 2019 gelden voor:

  • dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2019 plaatsvindt.
  • verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2019.
Dagvaardingszaken of VerzoekschriftenGriffierecht niet-natuurlijke personen1Griffierecht natuurlijke personenGriffierecht onvermogenden

Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van

  • onbepaalde waarde2 of
  • met een beloop van niet meer dan € 500
€ 121€ 81€ 81
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500 en niet meer dan € 12.500€ 486€ 231€ 81
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500€ 972€ 486€ 81

 

1 het griffierecht voor een VOF, Maatschap en Commanditaire Vennootschap valt onder de kolom van niet-natuurlijke personen. Voor meer informatie, zie de Memorie van Toelichting bij de Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken.
2 Van onbepaalde waarde is sprake als het verzoek of de vordering niet in geld uit te drukken is. Bijvoorbeeld een verzoek waarin u de rechter vraagt iemand onder bewind te stellen. Of een vordering waarin u eist dat de tegenpartij iets doet of ergens mee stopt.

 

Rechtspersonen en natuurlijke personen

De wet maakt sinds kort onderscheid tussen rechtspersonen (zoals bv’s en stichtingen) en natuurlijke personen. U bespaart kosten als u als natuurlijk persoon uw debiteuren kunt dagvaarden. Voor het griffierecht heeft de Hoge Raad ook de rechtsvormen vof, maatschap en cv onder rechtspersonen geschaard. Als uw bedrijf een rechtsvorm heeft, waarin de vennoten/maten hoofdelijk aansprakelijk zijn, dan kunt u, ondanks dat de vordering vanuit uw bedrijf is opgesteld, debiteuren toch als natuurlijk persoon dagvaarden. Dit geldt niet voor bv’s, maar dus wel voor onder meer de rechtsvormen vof.