Betalingstermijnen zijn wettelijk vastgelegd veelal op 30 (maximaal 60) dagen.

Betreft: Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgelegd. Vroeger bepaalde de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. Hoe is het nu?

  • Business-to-business (B2B)
    • Als u contractueel niets regelt, moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald.
    • In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
    • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.
  • Bedrijven en overheden
    • Binnen 30 dagen na de factuurdatum moet worden betaald. Afwijking van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Voor wie?  Alle bedrijven.

Wanneer? De wijziging is ingegaan per 16 maart 2013.

Publicatie van deze wetswijziging heeft plaatsgevonden in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden op 18-12-2012 09:00.