Wijziging competentiegrens kantonzaken

ADS Incasso neemt vorderingen aan die worden behandeld door de kantonrechter. Tot 1 juli 2011 kwamen handelszaken met een belang tot 5.000 euro voor de kantonrechter. Door de wetswijziging van 1 juli 2011 is deze grens verhoogd tot 25.000 euro. Daardoor kan ADS Incasso meer vorderingen vanuit het MKB aannemen. Tot een bedrag van 25.000 euro hoeft u dus geen advocaat meer in te schakelen om te procederen bij vorderingen.

 

Verhoging kantongrens

Handelszaken met een belang tot 5.000 euro werden tot 1 juli 2011 behandeld door de kantonrechter. Op 17 mei 2011 is de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie door de Eerste Kamer aangenomen. Op grond van deze wet zijn handelszaken met een belang tussen 5.000 euro en 25.000 euro ook kantonzaken geworden (invoeringsdatum 1 juli 2011). Dit is gedaan om de rechtspraak toegankelijker te maken voor het MKB.

 

ADS Incasso neemt meer vorderingen aan

ADS Incasso neemt alleen vorderingen aan die worden behandeld door de kantonrechter. Door de verhoging van de kantongrens van 5.000 euro naar 25.000 euro kan ADS Incasso dus meer vorderingen vanuit het MKB aannemen dan voorheen. Voor het MKB werkt de wetswijziging kostenbesparend; het scheelt een gang naar de advocaat.