ADS Incasso

Betrouwbaar, Professioneel & Doeltreffend.

ADS Incasso - paraplu

ADS Incasso Helpt!

Veel goederen en diensten worden tegenwoordig geleverd op krediet. Niet iedere debiteur neemt het daarbij even nauw met de betalingstermijn.

Indien de facturen te laat worden voldaan of indien betaling in het geheel achterwege blijft, kan dat de continuïteit van de leverancier in gevaar brengen. Indien betalingsherinnering en aanmaningen niet het gewenste resultaat opleveren, kan u de vordering ter incasso uit handen geven.

Uw bedrijf kan niet zonder geld.

U hebt geld nodig om uw vak uit te oefenen om;

 • eigen rekeningen te betalen.
 • werknemers te betalen.
 • te kunnen groeien.

Als iemand u geld schuldig is maar niet betaalt, is dat op zijn minst gewoonweg vervelend. Gebeurt het te vaak dan kan het zelfs nadelige gevolgen hebben voor de liquiditeit en winstgevendheid van uw bedrijf. Dan is het inmiddels irritant. Laat het daarom niet zo ver komen. Ons slagingspercentage is hoog.

ADS Incasso - paraplu

ADS Incasso Helpt!

Veel goederen en diensten worden tegenwoordig geleverd op krediet. Niet iedere debiteur neemt het daarbij even nauw met de betalingstermijn.

Indien de facturen te laat worden voldaan of indien betaling in het geheel achterwege blijft, kan dat de continuïteit van de leverancier in gevaar brengen. Indien betalingsherinnering en aanmaningen niet het gewenste resultaat opleveren, kan u de vordering ter incasso uit handen geven.

Uw bedrijf kan niet zonder geld.

U hebt geld nodig om uw vak uit te oefenen om;

 • eigen rekeningen te betalen.
 • werknemers te betalen.
 • te kunnen groeien.

Als iemand u geld schuldig is maar niet betaalt, is dat op zijn minst gewoonweg vervelend. Gebeurt het te vaak dan kan het zelfs nadelige gevolgen hebben voor de liquiditeit en winstgevendheid van uw bedrijf. Dan is het inmiddels irritant. Laat het daarom niet zo ver komen. Ons slagingspercentage is hoog.

Wat zijn uw voordelen van onze sevice?

Uw voordelen:

 • Commercieel verantwoord debiteurenbeheer

 • Professionele, duidelijke en gepaste uitstraling naar uw klanten

 • Verbetering van uw liquiditeitspositie

 • Kortere gemiddelde betalingstermijn

 • Laag, beheersbaar achterstandspercentage

Blog

Wijziging competentiegrens kantonzaken

Wijziging competentiegrens kantonzaken ADS Incasso neemt vorderingen aan die worden behandeld door de kantonrechter. Tot 1 juli 2011 kwamen handelszaken met een belang tot 5.000

Verhoging griffierechten

Verhoging griffierechten De kosten van het griffierecht bij kantongerechten zijn de laatste tijd flink gestegen. Ook wordt sinds kort onderscheid gemaakt in de hoogte

Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd

Betalingstermijnen zijn wettelijk vastgelegd veelal op 30 (maximaal 60) dagen. Betreft: Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij

Eenmanszaak in opkomst

Eenmanszaak meer en meer in opkomst Recordaantal bedrijfsoprichtingen in 2018 In 2018 zijn ruim 191 duizend bedrijven opgericht, voor het overgrote deel eenmansbedrijven. In

MKB ligt wakker van wanbetalers

Telegraaf, dinsdag 22 juni 2010 Mkb ligt wakker van wanbetaler AMSTERDAM – Bijna tweederde van de ondernemers in de bouwsector zegt wakker te liggen