Eenmanszaak meer en meer in opkomst

Recordaantal bedrijfsoprichtingen in 2018

In 2018 zijn ruim 191 duizend bedrijven opgericht, voor het overgrote deel eenmansbedrijven. In 2018 zijn ook veel bedrijven (bijna 107 duizend) opgeheven, maar het saldo van oprichtingen en opheffingen is met bijna 85 duizend het hoogste na 2007. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers over bedrijfsoprichtingen en -opheffingen.

Maar liefst 94 procent van alle bedrijfsoprichtingen in 2018 betreft eenmansbedrijven, tegen 82 procent in 2007. Bij de opheffingen is dat 90 procent (72 procent in 2007). Van het saldo van oprichtingen en opheffingen is 98 procent een eenmansbedrijf. Dat was 92 procent in 2007.

In de afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven met 52 procent toegenomen tot ruim 1,75 miljoen op 1 januari 2019, waarvan 80 procent eenmansbedrijven. (Bron: CBS)

In ​ 2011 ging het bij 2 op de 3 nieuwe bedrijven om een eenmanszaak. In 2010 was ruim de helft van de nieuwe bedrijven een eenmanszaak. Een sterke toename van eenmanszaken vond plaats in de branches zakelijke dienstverlening en informatie en communicatie. Bron: KvK (25-04-2012)

Meer bedrijven en eenmanszaken betekend meer openstaande facturen.

Geld verdienen met een eenmanszaak is prachtig. Maar verdienen is pas mogelijk als omzet ook winst gaat worden. De wetgever heeft daarvoor regels op laten nemen in het Burgerlijk Wetboek waardoor facturen mogen niet langer dan de wettelijke termijn open mogen staan. Niet iedereen is snel met betalen, maar voordat het te lang duurt is het belangrijk zelf actie te ondernemen en een duidelijke eerste en de tweede aanmaning te sturen met aanzegging om deze te laten incasseren via ADS Incasso.

Maak gebruik van het incassobureau ADS Incasso.

Stuur eerst zelf 2 aanmaningen en maak daarin bij de eerste (of pas in de tweede) zeer duidelijk aan uw klant dat u de vordering uit handen gaat geven aan het landelijke incassobureau dat werkt vanuit Overijssel genaamd ADS Incasso, te Almelo. (www.ads-incasso.nl)

Vele ondernemers uit het hele land hebben dit tot hun voordeel benut en zijn u (al) voor gegaan en geven telkens hun openstaande facturen uit handen aan het Almelose incassobureau ADS Incasso.

Aan te leveren stukken.

Als de factuur onbetaald blijft kunt u de kopie van uw vordering met de door u gestuurde aanmaningen per e-mail aan ADS Incasso sturen. De incassoprocedure gaat direct in werking. De ontvanger van de brief ziet meestal direct de ernst van de situatie in en zorgt dat er geen hogere kosten komen. Rente op rente en kosten van de rechtszaak zijn in dit stadium te voorkomen. Zodra de wanbetaler het geheel heeft voldaan ontvangt u het bedrag van de factuur (de hoofdsom) maar ook de rente.

Eerlijk en duidelijk zorgt ADS Incasso voor het innen van openstaande facturen en doet dit in heel Nederland.