Wijziging competentiegrens kantonzaken

Wijziging competentiegrens kantonzaken ADS Incasso neemt vorderingen aan die worden behandeld door de kantonrechter. Tot 1 juli 2011 kwamen handelszaken met een belang tot 5.000 euro voor de kantonrechter. Door de wetswijziging van 1 juli 2011 is deze grens verhoogd tot 25.000 euro. Daardoor kan ADS Incasso meer vorderingen vanuit het MKB aannemen. Tot een bedrag […]

Verhoging griffierechten

Verhoging griffierechten De kosten van het griffierecht bij kantongerechten zijn de laatste tijd flink gestegen. Ook wordt sinds kort onderscheid gemaakt in de hoogte van het griffierecht tussen rechtspersonen en natuurlijke personen. Uit kostentechnische overwegingen is het interessant om als natuurlijk persoon uw debiteuren te dagvaarden. ADS Incasso gaat u daarom vragen of u wilt […]

Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd

Betalingstermijnen zijn wettelijk vastgelegd veelal op 30 (maximaal 60) dagen. Betreft: Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgelegd. Vroeger bepaalde de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. Hoe is het nu? Business-to-business (B2B) Als u contractueel niets regelt, […]

Eenmanszaak in opkomst

Eenmanszaak meer en meer in opkomst Recordaantal bedrijfsoprichtingen in 2018 In 2018 zijn ruim 191 duizend bedrijven opgericht, voor het overgrote deel eenmansbedrijven. In 2018 zijn ook veel bedrijven (bijna 107 duizend) opgeheven, maar het saldo van oprichtingen en opheffingen is met bijna 85 duizend het hoogste na 2007. Dat meldt het CBS op basis […]

MKB ligt wakker van wanbetalers

Telegraaf, dinsdag 22 juni 2010 Mkb ligt wakker van wanbetaler AMSTERDAM – Bijna tweederde van de ondernemers in de bouwsector zegt wakker te liggen van wanbetalers. Vooral in de bouwsector is de angst voor wanbetalers opmerkelijk hoog. Ruim 65% van ondernemers in deze sector geeft aan hier wakker van te liggen, tegenover gemiddeld 45% in […]