Uw debiteurenbeheer uitbesteden?

!
!
Uw debiteurenbeheer uitbesteden?

ADS Incasso als partner.
U bent als ondernemer goed in uw vak. U weet als geen ander een goede omzet voor uw bedrijf neer te zetten. Maar hoe zit het met het traject van omzet naar cash? Want: OMZET IS PAS OMZET ALS HET BETAALD IS.
 
Het doel van debiteurenbeheer is het terugdringen van de post debiteuren en deze post zo gering mogelijk te houden. Het voordeel hiervan is een betere cashflow en een vergroot werkkapitaal. Een gezond debiteurenbeheer heeft niet alleen positieve effecten op uw resultatenrekening maar ook op uw balansverhoudingen.
 
Hogere klanttevredenheid.
Door een effectief debiteurenbeheer, worden mogelijke onenigheden, ontevredenheden of klachten sneller gesignaleerd. Door directe terugkoppeling van disputen kan hier snel en daadkrachtig op worden ingespeeld. Hierdoor blijft de klant behouden en wordt de omzet betaald. Positief gevolg: minder afschrijvingen vanwege oninbare vorderingen.
 
Core business en debiteurenbeheer.
Door een juist debiteurenbeheer krijgt u goed inzicht in klanten die mogelijk niet aan hun betalingverplichtingen kunnen voldoen. Door het debiteurenbeheer uit te besteden aan ADS incasso wordt er structureel en intensief grip gehouden op uw debiteuren. Als debiteuren van u in zwaar weer komen wordt dit direct aan u gemeld zodat er met toekomstige leveringen rekening kan worden gehouden.
 
Een traject van omzet naar cash, van herinnering tot incasso, van gerechtelijke procedure tot executie behoort nu eenmaal niet tot uw core business en kunt u beter overlaten aan ADS Incasso, de professionele dienstverlener als een incassobureau.

Debiteurenbeheer via een ADS Incasso.
Voor efficiënt debiteurenbeheer maakt een professioneel incassobureau gebruik van geautomatiseerde processen, zodat het debiteurenbeheer optimaal en naadloos kan integreren in uw organisatie. Middels speciale software worden de openstaande posten dagelijks verzonden en verwerkt.

Baas blijven over uw klanten.
De wijze van integratie en de manier waarop u uw klanten wenst te benaderen wordt vooraf met u besproken. Uw klanten worden volgens het afgesproken behandelschema benaderd. Hierbij biedt het incassobureau alle mogelijkheden die noodzakelijk zijn voor het uiteindelijke resultaat, zoals herinneren, aanmanen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso.
 
Kosten van debiteurenbeheer door ADS Incasso.
De opstartkosten voor het opzetten van de debiteuren administratie welke eenmalig in rekening worden gebracht bedragen € 75,00.
 
Het jaarabonnement voor debiteurenbeheer zal per maand € 140,00 bedragen als terugkerende vaste kosten.

Per te verrichten handeling worden de volgende tarieven (exclusief portokosten) gehanteerd:
- per verstuurde brief  € 1,00
- per verstuurde e-mail  € 0,45
- per belactie  € 1,95
- per elke nieuw toe te voegen of te wijzigen debiteur € 2,00

Kosten voor het gebruik van onze betaalservice:

- abonnementkosten bijschrijving € 10,00 per maand

- abonnementkosten éénmalige machtiging € 10,00 per maand

Kosten per transactie (op de bankkosten wordt geen BTW in rekening gebracht):

- bijschrijving (bankkosten € 0,25*) + kosten ADS Incasso € 0,15

- éénmalige machtiging# (bankkosten € 0,30*) + kosten ADS Incasso € 0,15

* Bij buitenlandse bijschrijving kunnen deze kosten verschillend zijn. Dit betreffen de kosten voor éénmalige machtiging die ADS Incasso aan de verwerkende banken dient af te dragen. Spoedoverboekingskosten (bankkosten € 2,00) + kosten ADS Incasso € 2,00

# De bankkosten voor een stornering (door consument teruggevorderd bedrag bij éénmalige machtigingen binnen de storneringsperiode) bedragen € 0,55. Ingeval van een bij de bank gemelde onterechte incasso (meding onterechte incasso (MOI)) (bankkosten € 0,00) + kosten ADS Incasso € 26,00.

 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijziging.